Recherchediensten

Onze partner in recherchediensten voert met name de zogenaamde dader gerichte onderzoeken uit. Voorbeelden hiervan zijn diefstal- en fraudeonderzoeken. Echter ook opsporing van personen en goederen, digitale recherche en verhaalsonderzoeken behoren tot de mogelijkheden.

Kleine ondernemers kunnen subsidie ontvangen

van ten hoogste 10.000 euro.

Voor meer informatie bel 023 - 52 777 33